Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 21 december 2017

Gemeenten geven het juiste voorbeeld met start energiebesparing

Nieuwe organisatie Gresco XL helpt Groningse gemeenten om in 2035 energieneutraal zijn

De provincie Groningen heeft de ambitie om de meest duurzame energie provincie van Nederland te zijn. Deze wens wordt ondersteund door vijftien Groningse gemeenten die in 2035 energieneutraal willen zijn. Om dit te bereiken gaan de gemeenten samenwerken in een nieuwe organisatie, het Groningse Energie Service Collectief XL (Gresco XL).  Deze organisatie ondersteunt de gemeenten bij besparing, monitoring, verduurzaming en nieuwe manieren van financiering. De Gresco XL wordt vorm gegeven door een kwartiermaker die is aangesteld door de provincie Groningen.

 

 

Om energieneutraal te zijn, wordt ingezet op energiebesparing, het gebruik van duurzame (lokale) energie en indien nodig het zo efficiënt mogelijke gebruik van de meest schone fossiele brandstoffen. De verwachting is dat de investering die hierbij hoort, terug wordt verdiend door de besparing op het energieverbruik. Die besparing zal zo'n vijf procent per jaar zijn.

Inzicht in energieverbruik

Gedeputeerde Nienke Homan is blij dat de gemeenten doorpakken: 'Als overheid moeten en willen we het goede voorbeeld geven. Hierbij is inzicht krijgen in het energiegebruik van het eigen vastgoed, zoals gemeentehuizen, sportaccommodaties en brandweerkazernes een goed startpunt'. Veel gemeenten hebben hier geen idee van en staan versteld als ze de cijfers horen die wij onderzocht hebben.'

Concrete acties

De eerste concrete acties zijn inmiddels in gang gezet. Zo wordt er centraal duurzame energie ingekocht en hebben bijna alle gemeenten een monitoringssysteem waarmee ze inzicht krijgen in het verbruik van het betreffende gebouw. Ook het inregelen van technische installaties, het vervangen van verlichting door led-lampen en het plaatsen van zonnepanelen zijn maatregelen waarmee snel resultaat behaald kan worden. Naast deze 'simpele' oplossingen adviseert de Gresco XL ook bij de bouw en verbouw van gemeentelijk vastgoed.

Van Esco naar Gresco XL

De naam Gresco XL is een knipoog naar de Gresco, de Groningse Energie Service Compagnie zoals de gemeente Groningen deze heeft opgetuigd. Een Esco is een financiële constructie om investeringen in energiebesparingsmaatregelen zoveel mogelijk te betalen uit te realiseren energiebesparingen. Esco-constructies worden in heel Nederland opgetuigd, zowel door marktpartijen als door overheden. De Groningse gemeenten die niet meedoen aan Gresco XL hebben zelf vaak al een energiebesparingssysteem.