Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 3 november 2017

Fietspad Noord-Willemskanaal gestremd vanwege aanleg fietssnelweg


Het fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal is van 20 november tot halverwege maart afgesloten vanwege de aanleg van de nieuwe fietssnelweg tussen Groningen en Assen. De kade wordt verbeterd en verhoogd en er komt een betonnen fietspad van 4 meter breed. De stremming geldt voor het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de fietstunnel bij de A28. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de Hoornsedijk aan de westkant van het kanaal. De aan- en afvoer van bouwmaterialen vindt zo veel mogelijk plaats via het water.

 

De provincies Groningen en Drenthe willen samen met de gemeenten Groningen, Haren, Assen en Tynaarlo een fietssnelweg aanleggen tussen Groningen en Assen langs het Noord-Willemskanaal. Binnenkort wordt hiervoor een schetsontwerp gemaakt. Op de route tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen en de Witte Molen in Haren worden al delen aangepakt omdat dit gecombineerd kan worden met de aanpak van kadeveiligheid, in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s.