Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 10 okktober 2017

Bedrijven Noord-Nederland feilloos door keuring bij onaangekondigde inspecties


Op vrijdag 6 oktober jl. zijn er in opdracht van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe diverse onaangekondigde WABO-inspecties* uitgevoerd. In totaal zijn er achttien bedrijven gecontroleerd. Bij geen enkel bedrijf is acuut ingrijpen noodzakelijk geweest en het algemene beeld was dat de bedrijven de zaakjes goed op orde hebben. De inspecties worden gebruikt als één van de maatregelen om de veiligheid van de bedrijven en de omgeving hiervan te waarborgen.

 

In totaal zijn er tien bedrijven uit de provincie Groningen, zes uit Fryslân en twee bedrijven uit Drenthe gecontroleerd. Het gaat om bedrijven variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Er is gecontroleerd op de opslag van gevaarlijke stoffen, op aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en op geluidshinder. Bij geen van deze punten zijn grote fouten of nalatigheden geconstateerd. Enkele bedrijven zijn gewezen op kleine aandachtspunten, zoals het open laten staan van deuren of het veiliger plaatsen van pallets in de opslag.


Omgevingsdiensten

De inspecties zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Het is voor het eerst dat dit in de namiddag, avond en nacht is gedaan. Hierdoor zijn de resultaten van betere kwaliteit. Volgens Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen geeft deze inspectie vertrouwen: Het resultaat van de inspectie laat zien dat de bedrijven proactief handelen en dat ook de omgeving vertrouwen kan hebben in de bedrijfsvoering van zulke ondernemingen'.

 

* WABO staat voor de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en regelt de omgevingsvergunning.