Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 28 september 2017

Bouw aansluiting N391-N336 van start

Straks ongehinderd doorrijden tussen Emmen en Veendam

De aanleg van de nieuwe aansluiting van de provinciale weg N391 met de N366 is begonnen. Op donderdag 28 september gaven de gedeputeerden Henk Brink van de provincie Drenthe en Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen hiervoor het startschot, samen met de wethouders Giny Luth van Vlagtwedde en Robert Kleine van Emmen. Dit was tegelijkertijd ook de start van de verkeersveiligheidscampagne Samen Wegwerken.

 

De provincies Groningen en Drenthe werken samen in dit project, waarbij de aansluiting van de N391 en de N366 ongelijkvloers wordt gemaakt. Henk Brink: ‘Wij zijn blij met deze nieuwe stap in het opwaarderen van de N391 naar een 100-kilometerweg. Het verkeer mag op de N391 nu al 100 km rijden. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio.’ Fleur Gräper-van Koolwijk: ‘Voor zowel Zuidoost-Groningen als Zuidoost-Drenthe is het belangrijk de doorstroming en de veiligheid op de weg te verbeteren. Dat houdt niet bij de provinciegrens op. Mooi dat we elkaar daar als provincies samen in vinden.’

Veilig en snel

Dit project maakt deel uit van de projecten ‘N391 Veilig en snel’ en N366 Veilig’. In beide projecten worden de wegen omgebouwd tot 100 kilometerwegen met ongelijkvloerse kruisingen. Het verkeer kan straks ongehinderd doorrijden tussen Emmen en Veendam. Verkeer dat vanaf de N366 richting Duitsland rijdt, maakt straks gebruik van een viaduct over de N391.

Samen Wegwerken

Tijdens deze startbijeenkomst werd ook de campagne Samen Wegwerken gelanceerd. Deze campagne heeft als doel de veiligheid bij wegwerkzaamheden te vergroten. Het is een campagne van de drie noordelijke provincies, Rijkwaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. De campagne haakt aan bij actuele wegwerkzaamheden. Doel is zowel de wegwerkers als de weggebruikers bewust te maken van de noodzaak veilig te handelen en te reageren bij werkzaamheden. Meer informatie is te vinden op:  www.samenwegwerken.nl.

 

In de bijlage vindt u een foto, die u kunt gebruiken voor uw medium. Bij gebruik graag de naam van de fotograaf vermelden: Ernstjan Dam