Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 26 september 2017

Green4Health: innovatie tomatenteelt zorgt voor nieuwe werkgelegenheid in Winschoten


Green4 Health BV uit Winschoten start de ontwikkeling van een innovatief tomatenras in combinatie met een nieuwe teeltmethode. Het gaat om een ontwikkeling die nieuw is voor de wereld en naadloos aansluit op de innovatiestrategie van Noord-Nederland (RIS3 agenda). Het project levert 15 -20 arbeidsplaatsen op voor laaggeschoolden in Winschoten. De provincie verleent € 73.305,- subsidie vanuit Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage van € 177.351,- uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Green4Health B.V. ontwikkelt nieuwe gezonde tomatenrassen voor de wereldmarkt. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwste rassen snoeptomaatjes, maar ook van tomaten met specifieke inhoudsstoffen, die bijdragen aan gezond ouder worden.

Van belang voor wereldvoedselvraagstukken

Green4Health (MKB) ontwikkelt een “plug-and-play” productiemethode voor snacktomaten in groeicellen. Tomatenteelt in groeicellen (vertical farming) geschiedt volautomatisch onder led-verlichting met optimale groeiomstandigheden. Hoge isolatie van de groeiruimte leidt tot een minimaal energieverbruik en de productiemogelijkheid dichtbij de consument reduceert rit-kilometers. Productie is met deze techniek ook mogelijk in droge of urbane gebieden en daarom van belang voor de wereldvoedselvraagstukken.

Over EFRO en Groningen@Work

Het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld voor innovatieve MKB's in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO uit. De provincie zorgt voor cofinanciering vanuit Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers aan deel kunnen nemen of een beroep op kunnen doen.