Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 22 september 2017

Provincie en waterschappen ondertekenen bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer


De provincie Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben op 22 september de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondertekend. Daarmee spreken de partijen af hoe ze het DAW gaan ondersteunen. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van de landbouwsector en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het verminderen van het watergebruik en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

 

In de afgelopen jaren hebben provincie en waterschappen ongeveer 2 miljoen euro aan DAW-projecten bijgedragen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst betekent dat provincie en waterschappen ernaar streven hiernaast ruim zes miljoen euro beschikbaar te stellen om DAW-initiatieven uit de landbouwsector te ondersteunen.

Meer over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is te vinden op de website: agrarischwaterbeheer.nl

 

In de bijlage vindt u een foto van de drie bestuurders.

Vlnr: Tjip Douwstra (dagelijks bestuur waterschap Hunze & Aa's), Carla Alma (dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest) en gedeputeerde Henk Staghouwer.