Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 22 september 2017

Inloopbijeenkomst werkzaamheden Aduard en Nieuwklap


De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de rondweg om Aduard en de brug bij Nieuwklap. De  inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur in Multifunctioneel Centrum De Meeden, Burgemeester van Barneveldweg 23 in Aduard. Bezoekers kunnen tijdens de bijeenkomst informatie krijgen over de fasering, het groenplan en het openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Groningen, de gemeenten Zuidhorn en Groningen en Dorpsbelangen Aduard aanwezig om vragen te beantwoorden. Er is geen officiële presentatie; bezoekers kunnen binnenlopen op het moment dat hen uitkomt.

 

In Aduard wordt de brug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. Dit gebeurt in combinatie met de aanleg van een rondweg bij Aduard (N983) en het vernieuwen van de aansluiting en de brug bij Nieuwklap. Zo worden ook belangrijke knelpunten in de verkeersveiligheid in het dorp aanpakt en wordt gezorgd voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Bij Nieuwklap wordt de doorgaande weg met een ongelijkvloerse kruising aangesloten op de N355. De N355 wordt iets in zuidelijke richting verplaatst en krijgt een nieuwe brug over het Aduarderdiep.


Rondweg Aduard

De rondweg rondom Aduard en de Nijelandsterpolder zorgt ervoor dat doorgaand verkeer, vrachtwagens en landbouwverkeer niet langer door het dorp hoeven te rijden. De weg sluit aan op de nieuwe brug bij Aduard en ten zuiden van Nieuwklap (ongelijkvloers) op de Friesestraatweg (N355). Het fietspad vanuit Den Ham wordt doorgetrokken tot aan het fietspad langs de provinciale weg (N355). Dit is ook het laatste deel van de Fietsroute Plus Groningen -Zuidhorn. Verder worden de bestaande bruggen over De Lindt en over het Aduarderdiep vervangen. De verwachting is dat de rondweg Aduard-Nieuwklap eind 2018 klaar is voor gebruik.


Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De projecten zijn onderdeel van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, een gezamenlijk project van de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat. Het doel van het project is ervoor te zorgen dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Hiervoor is het nodig dat de vaarweg dieper en breder wordt gemaakt en bruggen worden vervangen.