Verkeershinder kruisingen Oostelijke Ring vanwege bomenkap

Van 23 januari tot en met 5 februari 2012 vinden diverse werkzaamheden plaats aan het groen langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van de kruisingen Kardinge en Beijum-Zuid. Dit ter voorbereiding op het ongelijkvloers maken van beide kruisingen. Het verkeer zal door deze werkzaamheden hinder ondervinden. Zo zijn op donderdag 26 januari de afritten ter hoogte van de kruising Beijum-Zuid/De Hunze van 9.00 uur tot 15.00 uur gestremd, vanwege het kappen van bomen. Waar nodig wordt het verkeer omgeleid en worden rijstroken tijdelijk gesloten.

 

Van 23 januari tot en met 5 februari 2012 vinden diverse werkzaamheden plaats aan het groen langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van de kruisingen Kardinge en Beijum-Zuid. Dit ter voorbereiding op het ongelijkvloers maken van beide kruisingen. Het verkeer zal door deze werkzaamheden hinder ondervinden. Zo zijn op donderdag 26 januari de afritten ter hoogte van de kruising Beijum-Zuid/De Hunze van 9.00 uur tot 15.00 uur gestremd, vanwege het kappen van bomen. Waar nodig wordt het verkeer omgeleid en worden rijstroken tijdelijk gesloten.

Nieuwe bomen en beplanting

Het groenbedrijf voert de werkzaamheden in één keer uit. Zowel bij Kardinge als bij Beijum-Zuid worden bomen gekapt of verplant, en hagen en struikgewas verwijderd. Het merendeel van de werkzaamheden is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen. Verder moeten er kabels en leidingen worden verlegd, waaronder de hoofdtransportleiding van het Waterbedrijf. Zo gauw de ongelijkvloerse kruisingen bij Kardinge en Beijum-Zuid klaar zijn, krijgt elke kruising nieuwe bomen en beplanting.

Viaduct

Bij de kruising Lewenborg start de bouw van het viaduct. De grond is inmiddels voldoende ingeklonken. De aannemer gaat de komende weken grond afgraven. Daarna volgt de aanleg van de fundering en worden de viaducten gebouwd. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot het tweede kwartaal van 2013.