Vaarverbod Reitdiep vanaf woensdag 16 januari

De provincie Groningen geeft vanaf woensdag 16 januari een vaarverbod af voor het Reitdiep. Dit gebeurt om te voorkomen dat schepen het ijs kapot varen en daarbij kades beschadigen. Het vaarverbod wordt afgekondigd in overleg met de waterschappen.

De provincie Groningen geeft vanaf woensdag 16 januari een vaarverbod af voor het Reitdiep. Dit gebeurt om te voorkomen dat schepen het ijs kapot varen en daarbij kades beschadigen. Het vaarverbod wordt afgekondigd in overleg met de waterschappen.

Gemalen uitgezet

Het waterschap Noorderzijlvest is vanaf dinsdag 15 januari begonnen met het uitzetten van de gemalen. Daardoor is de stroming in het water minder en kan het ijs beter aangroeien, met het oog op het organiseren van toertochten. De gemalen kunnen stopgezet worden omdat er al veel water is afgevoerd en het in het Noorden droog weer is.