Nieuwe brochure voor recreatievaart verkrijgbaar

Op 1 mei start het watersportseizoen. Bepaalde bruggen en sluizen in onze provincie worden tot 1 oktober weer langer en vaker bediend. De nieuwe brochure 'Varen in de provincie Groningen' is nu beschikbaar, met informatie over de bediening van bruggen en sluizen.  

Bedieningstijden

In de brochure staat informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen en adressen van ophaalpunten van zelfbedieningssleutels. De brochure is onder andere verkrijgbaar bij het provinciehuis, de VVV-kantoren, de sleuteluitgiftepunten, jachthavens, bij de meeste gemeentehuizen of te bestellen of te downloaden. Informatie over de brug- en sluisbediening is ook te vinden op onze vaarwegenkaart.