Brederoschool en Hogeland College winnen Onderwijsprijs 2012

De Brederoschool uit Groningen en Het Hogeland College uit Wehe-den Hoorn hebben de Onderwijsprijs Groningen 2012 gewonnen. Zij vertegenwoordigen de provincie Groningen in maart 2013 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Breda. Gedeputeerde Marianne Besselink reikte de prijzen op dinsdagavond 30 oktober uit in het provinciehuis. Beide scholen kregen een bronzen olifant.

 

De Brederoschool uit Groningen en Het Hogeland College uit Wehe-den Hoorn hebben de Onderwijsprijs Groningen 2012 gewonnen. Zij vertegenwoordigen de provincie Groningen in maart 2013 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Breda. Gedeputeerde Marianne Besselink reikte de prijzen op dinsdagavond 30 oktober uit in het provinciehuis. Beide scholen kregen een bronzen olifant.

Basisonderwijs

De Brederoschool uit Groningen won de eerste prijs in de categorie basisonderwijs. De school heeft haar lessen op een bijzondere manier uitgebreid. Wetenschap en techniek hebben een centrale plek gekregen, gekoppeld aan allerlei duurzaamheidthema’s. De school wil de kinderen opleiden in het hebben van een onderzoekende houding die leidt tot creatief denken en goed democratisch burgerschap.

Voortgezet onderwijs

In de categorie voortgezet onderwijs ging de prijs naar Het Hogeland College uit Wehe-den Hoorn. De kern van het winnende project bestaat uit het kiezen en uitvoeren van betekenisvolle klussen door vmbo-leerlingen. Deze worden aangeleverd door allerlei organisaties uit de eigen omgeving van de leerlingen.

Sinds 1993

Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejaarlijkse prijs werd voor de eerste keer uitgereikt in 1993 en is ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. Het Instituut werkt voor deze prijs samen met tal van (onderwijs)organisaties, waaronder de twaalf provincies. Alle ingezonden projecten zullen binnenkort zijn te vinden op website www.onderwijsprijs.nl.