Besluiten Provinciale Staten 7 november 2012

Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over de verdubbeling van de N33 en daarbij een motie aangenomen. De Staten hebben ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Ook is besloten dat de spoorlijn Groningen- Heerenveen definitief niet doorgaat. Bij de bespreking hiervan is een motie aangenomen die steun geeft aan een goede openbaar vervoer verbinding met Bremen.
Naar aanleiding van het wegvallen van de steun van de gemeenteraad in Groningen voor het project Regiotram, is de Regiotram aan de agenda toegevoegd. Ook de Eemshaven is als onderwerp toegevoegd aan de agenda naar aanleiding van bericht in de media dat de Eemshaven geen optionele locatie meer zou moeten zijn voor een kerncentrale. Hierbij is een motie aangenomen. Tot slot is mevrouw Engels-van Nijen benoemd en beëdigd als griffier van de provincie Groningen.