Besluiten Provinciale Staten 4 juli 2012

Provinciale Staten hebben gesproken over de uitwerking van de sportnotitie, de financiƫle situatie van Noordbaak, de dienstregeling en tarieven 2013 van het busvervoer en de ontwerpbegroting van het OV-bureau. Op verzoek van de Partij voor de Dieren is er een interpellatiedebat gehouden. De interpellatie ging over het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning aan RWE/Essent voor het bouwen en in werking hebben van een kolencentrale in de Eemshaven. In het bijzonder richtte het interpellatiedebat zich op uitspraken gedaan in de media door gedeputeerde Van der Ploeg over de kwaliteit van de natuurwaarden. Verder hebben de Staten de heer J. van der Bij benoemd tot bestuurslid van de Noordelijke Rekenkamer.