Besluiten Provinciale Staten 30 mei 2012

Woensdag 30 mei jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid. Een belangrijke vraag was of de doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2011 en de overboeking naar 2012 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Verder hebben Provinciale Staten gesproken over het onderzoek naar het kwaliteitsakkoord van het basisonderwijs in Groningen en de gebiedsontwikkeling Lauwersmeer.