Besluiten Provinciale Staten 26 september 2012

Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over de volgende drie voordrachten: de realisatie van het dynamische reizigersinformatiesysteem (DRIS) op bushaltes buiten de regio
Groningen - Assen; de wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting en de programmabegroting 2013. De genoemde voordrachten zijn na bespreking vastgesteld door de Staten. Naar aanleiding van de schade door de recente aardbevingen in de gemeente Loppersum en omgeving is het onderwerp ‘de gevolgen door activiteiten in de ondergrond’, toegevoegd aan de agenda.