Besluiten Provinciale Staten 21 maart 2012

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering gesproken over de financiële situatie van het Groninger Museum.  Ook is gesproken over de uitvoeringsafspraken rond het voorlopig deelakkoord natuur, het Economisch Actieprogramma Groningen (EAG) 2012 - 2015 en het besluitvormingsproces rond de grootschalige melkveehouderij Buijs te Vlagtwedde. Zowel bij de bespreking van het EAG, als de bespreking van grootschalige melkveehouderij is een motie aangenomen.