Noorden kan van start met eigen cultuurprogramma 'We the North'

11 januari 2017 - Het Noorden kan aan de slag met het culturele programma 'We the North' (PDF PDF-bestand, 1011 KB), dat de komende jaren ruimte moet bieden aan verschillende culturele experimenten in de regio. Bestuurders van de drie noordelijke provincies en grote gemeenten hebben met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor een cultuurconvenant ondertekend op woensdagochtend 11 januari in Leeuwarden. Namens de provincie Groningen zette gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk haar handtekening.

Fonds

Met 'We the North' kan het Noorden zelf bepalen wat er aan kunst en cultuur nodig is en wordt aangeboden. Voor de komende vier jaar is er door de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen, verenigd in het Noordelijk Overleg Cultuur, een gezamenlijk fonds van 2.400.000 euro beschikbaar gesteld. Dit fonds wordt ingezet, naast de eigen budgetten die de overheden tot hun beschikking hebben. Het fonds dient niet als subsidiebudget, maar wordt gericht ingezet voor noordelijke culturele experimenten.

Cultuurbeleid vanuit de regio

Het programma is ontstaan nadat de Raad voor Cultuur in 2015 opperde voor een verandering in het culturele bestel, zodat niet langer het Rijk bepalend is bij de ontwikkeling van het cultuurbeleid, maar de regio zelf. De noordelijke overheden hebben daarna als Culturele Regio Noord-Nederland de afgelopen tijd gewerkt aan een gezamenlijk programma voor de periode 2017-2020. Nu de minister haar goedkeuring heeft gegeven, kan het programma van start.

De ondertekenaars van het cultuurconvenant, met van links naar rechts: wethouder Sjoerd Feitsma (gemeente Leeuwarden), gedeputeerde Sietske Poepjes (provincie Fryslân), wethouder Bouke Durk Wilms (gemeente Emmen), wethouder Maurice Hoogeveen (gemeente Assen), minister Jet Bussemaker, gedeputeerde Cees Bijl (provincie Drenthe), gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (provincie Groningen) en wethouder Paul de Rook (gemeente Groningen).
Terug naar het nieuwsoverzicht