Zwemverbod Zeestrand Termunten vanwege slechte kwaliteit water

De provincie Groningen verbiedt zwemmers om het water in te gaan bij het Zeestrand in Termunten. De waterkwaliteit is zeer slecht. Er zijn bacteriën geconstateerd die een risico vormen voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van maag- en darmklachten. De provincie heeft ter plekke waarschuwingsborden geplaatst om zwemmers hierover te informeren.

 

De provincie Groningen verbiedt zwemmers om het water in te gaan bij het Zeestrand in Termunten. De waterkwaliteit is zeer slecht. Er zijn bacteriën geconstateerd die een risico vormen voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van maag- en darmklachten. De provincie heeft ter plekke waarschuwingsborden geplaatst om zwemmers hierover te informeren.

Laatste nieuws

Het laatste nieuws over waterkwaliteit wordt bekend gemaakt via onze website, waar u een kaart van de zwemplassen vindt. Ook kunt u bellen met de zwemwatertelefoon van de provincie Groningen (tel. 050 - 316 4455) of kijken op NOS teletekst pagina 725. Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (tel: 050 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur).