Zwemverbod voor Kemperpark in Bellingwedde wegens waterplanten

De provincie Groningen heeft een zwemverbod afgekondigd voor de zwemplas Kemperpark in de gemeente Bellingwedde. De aanwezigheid van waterplanten levert een gevaarlijke situatie op. Zwemmers kunnen er verstrikt in raken en verdrinken. De provincie heeft borden geplaatst om bezoekers hierover te informeren. De zwemplas gaat weer open als de situatie weer veilig is om te zwemmen en het gevaar voor verdrinking is geweken.

 

De provincie Groningen heeft een zwemverbod afgekondigd voor de zwemplas Kemperpark in de gemeente Bellingwedde. De aanwezigheid van waterplanten levert een gevaarlijke situatie op. Zwemmers kunnen er verstrikt in raken en verdrinken. De provincie heeft borden geplaatst om bezoekers hierover te informeren. De zwemplas gaat weer open als de situatie weer veilig is om te zwemmen en het gevaar voor verdrinking is geweken.

Controle gezondheid en veiligheid

De beheerder van de zwemplas, de waterkwaliteitsbeheerder (het waterschap) en de provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van een zwemwaterlocatie. De provincie controleert het zwemwater in de maanden mei tot en met september op hygiƫne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches).

Actueel nieuws

Het laatste nieuws over zwemplassen wordt bekend gemaakt via onze website en via de zwemwatertelefoon van de provincie Groningen (tel. 050 - 316 4455) en op NOS teletekst pagina 725.

Meer informatie

Informatie over zwemwaterlocaties staat op de website, waar een overzicht van alle locaties in de provincie en de status van het zwemwater te vinden is. Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (tel: 050 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur).

Informatie over zwemwater is ook te vinden op de websites van de waterschappen:  www.hunzeenaas.nl, www.noorderzijlvest.nl en www.wetterskipfryslan.nl