Zwemverbod De Bouwte in Midwolda

De provincie Groningen geeft een zwemverbod af voor de zwemplas bij camping De Bouwte in Midwolda vanwege blauwalg. In het water is een concentratie blauwalg aangetroffen die een verhoogd risico voor de volksgezondheid oplevert. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. De zwemplas gaat weer open als het weer veilig is om te zwemmen.

De provincie Groningen geeft een zwemverbod af voor de zwemplas bij camping De Bouwte in Midwolda vanwege blauwalg. In het water is een concentratie blauwalg aangetroffen die een verhoogd risico voor de volksgezondheid oplevert. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. De zwemplas gaat weer open als het weer veilig is om te zwemmen.

Update situatie overige zwemplassen

Voor Recreatieplas Kardinge in Groningen geldt vanaf vandaag een waarschuwing voor blauwalgen. Er gold hier een negatief zwemadvies. De waarschuwing voor blauwalg in het Zuidlaardermeer bij Meerwijck in Kropswolde is ingetrokken. Zwemmers kunnen hier weer veilig het water in.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.