Zwemseizoen van start met twee nieuwe zwemlocaties

Strand Zoutkamp en Waterviolier in Meerstad zijn de nieuwe officiële zwemwaterlocaties in de provincie Groningen. Van 1 mei tot 1 oktober controleert het waterschap bij deze locaties de waterkwaliteit. De provincie controleert de veiligheid van het water en het strand of de ligweide. Dit zwemseizoen telt de provincie 42 officiële zwemwaterlocaties. De Urnenhoeve in Wedde is geen officiële zwemplas meer. 

Zwemwaterlocatie

In Nederland loopt het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het seizoen controleert het waterschap de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig op verontreinigingen. Er wordt gemeten op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht of waar het risico op vervuiling het grootst is. 

Waterkwaliteit

Alle locaties worden minimaal één keer per maand onderzocht. De waterbeheerder controleert de zwemwaterplekken ook op andere soorten van vervuiling, zoals blauwalg of andere giftige algen. De provincie bekijkt en controleert de veiligheid van het strand of ligweide en de zwemzone. Bij een waarschuwing of negatief zwemadvies plaatst de beheerder van de zwemplas een informatiebord. 

Zwemwater-app

Alle aangewezen zwemwaterlocaties zijn te vinden op www.zwemwater.nl en in de zwemwater-app op de smartphone. Hier staat ook de laatste informatie over de zwemwaterkwaliteit van alle locaties. Zo kunnen zwemmers thuis al zien welke locatie veilig en schoon is om te zwemmen.