Zwemmen in De Lijte en Lettelberterplas weer veilig

Waterliefhebbers kunnen weer veilig zwemmen in zwemplas De Lijte (Paterswoldsemeer) en de Lettelberterplas. Het waterschap heeft bij controle nauwelijks tot geen blauwalg meer aangetroffen. Daarom heeft de provincie het negatief zwemadvies voor De Lijte en de waarschuwing bij de Lettelberterplas bij Lettelbert ingetrokken.

Waterliefhebbers kunnen weer veilig zwemmen in zwemplas De Lijte (Paterswoldsemeer) en de Lettelberterplas. Het waterschap heeft bij controle nauwelijks tot geen blauwalg meer aangetroffen. Daarom heeft de provincie het negatief zwemadvies voor De Lijte en de waarschuwing bij de Lettelberterplas bij Lettelbert ingetrokken.

Controle waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches).

Risico's van blauwalg

Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalgen in het water aanwezig. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In het geval van een negatief zwemadvies is de concentratie blauwalgen hoger en bestaat ook een groter risico voor de volksgezondheid.

Meer informatie

Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website. Voor het laatste nieuws kunt u ook bellen met de zwemwatertelefoon van de provincie Groningen (telefoon 050 - 316 44 55) of kijken op NOS teletekstpagina 725. Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl, www.noorderzijlvest.nl en www.wetterskipfryslan.nl. Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl.