Zuidlaardermeer moet aantrekkelijker worden voor toeristen

De provincie Groningen stelt bijna 217.000 euro beschikbaar om toeristische en recreatieve voorzieningen aan te leggen op en rondom het Zuidlaardermeer. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal toeristen in dit gebied toeneemt. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid in deze omgeving. In totaal gaat het project bijna 370.000 euro kosten. Ook de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Tynaarlo leveren een bijdrage. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van het Recreatieschap Drenthe.

De provincie Groningen stelt bijna 217.000 euro beschikbaar om toeristische en recreatieve voorzieningen aan te leggen op en rondom het Zuidlaardermeer. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal toeristen in dit gebied toeneemt. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid in deze omgeving. In totaal gaat het project bijna 370.000 euro kosten. Ook de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Tynaarlo leveren een bijdrage. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van het Recreatieschap Drenthe.

Maatregelen

In de afgelopen jaren is er voor het Zuidlaardermeer een ontwikkelingsplan opgesteld om de recreatieve mogelijkheden rond het meer te verbeteren en de natuur en het landschap te versterken. Ondernemers rond het meer hebben samen met het Groninger Landschap, het Recreatieschap Drenthe en overheden een lijst met maatregelen opgesteld om de fiets-, wandel- en vaarroutes te verbeteren. Het is de bedoeling dat een deel daarvan binnenkort wordt uitgevoerd. Zo wordt het Noordlaardervaartje gebaggerd, worden er op verschillende plaatsen steigers aangelegd en komt er een activiteitenterrein bij het strand Meerwijck.

Toerismevisie

De maatregelen voor het Zuidlaardermeer passen goed in de Toerismevisie van de provincie om de vaarrecreatie te bevorderen in combinatie met natuur, landschap en cultuur. Ook sluiten ze goed aan bij eerdere grote investeringen in deze regio op het gebied van vaarrecreatie, zoals de projecten 'Van Turfvaart naar Toervaart' en het baggeren van het Zuidlaardermeer. Gedeputeerde Patrick Brouns is blij met de investering: "We doen in Groningen veel voor het vaartoerisme. We willen ervoor zorgen dat vaarrecreanten onze provincie steeds beter weten te vinden en aan wal gaan om de mooie plekken in Groningen te bekijken. Daarbij hopen we dat toeristen langer blijven en ergens een drankje nemen of een hapje eten. Dat is goed voor de lokale economie. "  

Natura 2000-gebied

Het Zuidlaardermeer is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de recreatieve maatregelen aan het meer moeten voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan een Natura 2000-gebied. Zo moeten de plannen getoetst worden aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.