Zuid-Hollandse lessen

Na een zonovergoten Pasen op dinsdag meteen de projectgroep. Opnieuw geen bespreking van het concept-advies, terwijl alle projectgroepleden zitten te popelen om door te gaan.

Na een zonovergoten Pasen op dinsdag meteen de projectgroep. Opnieuw geen bespreking van het conceptadvies, terwijl alle projectgroepleden zitten te popelen om door te gaan. Niettemin tevredenheid over de tussenstap die nu wordt gemaakt: het verder uitwerken van de bestuurlijke en ambtelijke sturing van de RUD. De projectopdracht in de projectgroep besproken en op een aantal punten verder aangescherpt. Van verschillende kanten heb ik signalen ontvangen dat medewerkers graag meer informatie willen over wat hun te wachten staat met de vorming van de RUD. Dit gaat de kerngroep samen met onze communicatieadviseur Hanneke Huls snel oppakken.

Deze week heb ik veel aandacht besteed aan de samenstelling van de werkgroep sturing RUD. De werkgroep kent een gevarieerde samenstelling. Naast twee projectgroepleden Jan Roeters en Jan Smittenberg, mensen, die met verschillende vormen van samenwerking tussen gemeenten te maken hebben: de gemeentesecretaris van Ten Boer Joep Hoedjes (model Ten Boer – Groningen), de jurist Wouter van Laar van VTH-DEAL, afdelingshoofd Hans Goslinga van de Kompanjie en afdelingshoofd Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken van de provincie Henny Smit. Kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg, organisatie adviseur Jan Beldman en ik completeren de werkgroep. Donderdags met Jan Beldman de eerste bijeenkomst op maandag 2 mei voorbereid.

Woensdag heb ik werkoverleg gehad met Josée Woertman, die het project latende organisatie bij de provincie trekt. Met haar informatie uitgewisseld over onze beide projecten. Hanneke Huls heeft de eindredactie van de vierde nieuwsbrief voor haar rekening genomen. De nieuwsbrief ziet er weer goed uit. Onze projectmedewerker Mariannne Fokkinga heeft de nieuwsbrief woensdag verstuurd.

Bij de provincie heeft elke medewerker jaarlijks een planningsgesprek met zijn afdelingshoofd. Donderdag was ik aan de beurt. Met mijn afdelingshoofd Johan Koopmans teruggeblikt op vorig jaar en mijn plannen voor dit jaar ontvouwd. Ik heb hem voorgesteld om mijn vaardigheden en die van mijn collega programma- en projectmanagers op het gebied van belangenmanagement verder te ontwikkelen. De afgelopen maanden, waarin Jan Bessembinders en ik gesprekken hebben gevoerd met de DEAL-gemeenten, de gemeente Groningen en de provincie, hebben mij hierin in gesterkt. Bij alle (complexe) projecten is belangenmanagement aan de orde.
De derde donderdag van de maand is bij de provincie de dag dat de interne verhuizingen plaatsvinden. Dit keer was ik daar ook bij betrokken. Mijn kamergenoot Bernard van Dam is programmamanager Eemsdelta geworden en dat betekent dat hij verhuisd naar de projectkamer Eemsdelta iets verder op de gang. Ik heb bij zijn verhuizing gemengde gevoelens: ik verlies een fijne kamergenoot en kom (weer) alleen te zitten. Voordeel voor het project RUD is, dat mijn kamer nu ook als projectruimte kan worden gebruikt door de kerngroepleden om er te werken en te vergaderen. Samen met Marianne Fokkinga ga ik er voor zorgen dat de kamer als projectruimte RUD herkenbaar wordt. Het RUD-logo komt aan de buitenkant en in de kamer komen grote foto’s van de groepsfoto van de deelnemers aan de eerste bestuursconferentie, de projectgroep en de kerngroep en de projectplanning. Als afscheid met Bernard naar zijn (nieuwe) recreatiehuisje aan het Paterswoldse meer wezen kijken. Een pareltje op een steenworp afstand van Stad.

Vrijdagmorgen bijgepraat met mijn Drentse collega Jan Willem Kradolfer en mijn Friese collega Freek Mink. Jan Willem lijkt de Drentse rijen weer gesloten te krijgen. In Drenthe lijkt er ook één RUD aangepast aan de Drentse situatie te komen. Onze constatering is dat er in de drie noordelijke provincies nog de nodige hobbels moeten worden genomen. Daarover hebben Jan Willem, Freerk en ik in een open sfeer gesproken.
Daarna samen met Liesbeth Groote Schaarsberg in de trein naar Den Haag om te praten met onze Zuid-Hollandse collega’s over hun ervaringen. In Zuid-Holland komen vijf RUD’s, waarvan er een aantal al operationeel zijn. Wij hebben het idee dat wij daarom van onze Zuidhollandse collega’s iets kunnen leren voor onze volgende projectfasen. Wij worden hartelijk ontvangen door Annelies van Ewijk en Jan Nathan Rozendal. Zij zijn licht euforisch, omdat donderdag na maanden discussie overeenstemming is bereikt over de gemeenschappelijke regeling voor de RUD Haaglanden. Annelies en Jan Nathan geven ons de nodige tips over bedrijfsplan, personele en financiële aspecten, ICT en communicatie. Met een tevreden gevoel gaan Liesbeth en ik huiswaarts.