Zorgprojecten krijgen ruim 340.000,- euro subsidie

De provincie Groningen gaat een bijdrage van 116.245,- euro leveren aan de ontwikkeling van voedingsproducten die het ontstaan van chronische aandoeningen en welvaartsziekten moeten tegengaan. Het UMCG en Friesland Campina gaan zich hiermee bezig houden. Het project SPRINT, dat zich richt op het herstel en de verbetering van mobiliteit van ouderen, kan rekenen op een subsidie van 225.928,- euro.

 

De provincie Groningen gaat een bijdrage van 116.245,- euro leveren aan de ontwikkeling van voedingsproducten die het ontstaan van chronische aandoeningen en welvaartsziekten moeten tegengaan. Het UMCG en Friesland Campina gaan zich hiermee bezig houden. Het project SPRINT, dat zich richt op het herstel en de verbetering van mobiliteit van ouderen, kan rekenen op een subsidie van 225.928,- euro.

Speciale voedingsproducten

Het project van het UMCG en Friesland Campina kost in totaal 1,5 miljoen euro en richt zich specifiek op het voorkomen van zogenaamde laaggradige ontstekingen. Dit zijn ontstekingen waarbij duidelijk herkenbare symptomen ontbreken. Ze ontstaan door slechte voeding en vormen vaak het begin van chronische aandoeningen en welvaartsziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en Alzheimer. In het project richten de onderzoekers zich op de ontwikkeling van speciale voedingsproducten voor zwangere vrouwen,  borstvoedende vrouwen en zuigelingen, omdat het belangrijk is om in een vroeg stadium goede voeding te krijgen.

Healty Ageing

In het project SPRINT staat Healthy Ageing, het gezond ouder worden, centraal.  Het voornaamste doel is om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden. Het project moet de mobiliteit onder ouderen bevorderen, zodat zij minder afhankelijk zijn van zorginstellingen en vaker thuis geholpen kunnen worden.