Zorg voor Jeugd Groningen werkt

De eerste ervaringen met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen (ZVJG) zijn positief. Dat blijkt uit de reactie van hulpverleners uit de jeugdzorg die met het systeem werken. Ilja Lindemuller, medewerker bij Halt Noord-Nederland, is aangesloten op de database. "ZVJG werkt. Een tijdje geleden werd ik gebeld door Bureau Jeugdzorg over een jongere. Ik had een signaal afgegeven in het systeem over deze jongere vanwege de zorgelijke gezinssituatie. Daardoor wist Bureau Jeugdzorg mij te vinden en heb ik zinvolle informatie kunnen geven. Zonder ZVJG had Bureau Jeugdzorg deze informatie niet gehad."

De eerste ervaringen met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen (ZVJG) zijn positief. Dat blijkt uit de reactie van hulpverleners uit de jeugdzorg die met het systeem werken. Ilja Lindemuller, medewerker bij Halt Noord-Nederland, is aangesloten op de database. "ZVJG werkt. Een tijdje geleden werd ik gebeld door Bureau Jeugdzorg over een jongere. Ik had een signaal afgegeven in het systeem over deze jongere vanwege de zorgelijke gezinssituatie. Daardoor wist Bureau Jeugdzorg mij te vinden en heb ik zinvolle informatie kunnen geven. Zonder ZVJG had Bureau Jeugdzorg deze informatie niet gehad."

Op tijd signaleren

Zorg voor Jeugd helpt om zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar op tijd te signaleren. Tegelijkertijd helpt het de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen. Met behulp van het systeem vinden instanties die zorgen delen over jongeren elkaar in een vroeg stadium en voorkomen daarmee dat ze langs elkaar heen werken. Dit is nodig want in de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen.

Samenwerken

Elke instelling is vanuit zijn eigen invalshoek verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming. Maar dat werkt niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en dan is de jongere daarvan de dupe. Het is de taak van de gemeenten en de provincie ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt, zodat elke jongere tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Belangrijk hierbij is dat één organisatie als verantwoordelijke wordt aangewezen, zodat voor alle betrokken instellingen duidelijk is wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt. 

In Zorg voor Jeugd Groningen wordt vanwege de privacy alleen geregistreerd DAT er een melding is gedaan. De aard van de melding en behandeling worden in het signaleringssysteem niet bijgehouden. Die informatie blijft in het dossier bij de desbetreffende hulpverlener. Meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen is te vinden op www.zorgvoorjeugd.nu.