Zomerreces 2014

Van 5 juli tot en met 17 augustus zijn er geen vergaderingen in verband met het zomerreces. Op 3 september vergadert de Statencommissie Omgeving en Milieu van 9.00 tot 14.00 uur. Dit is een extra vergadering alleen over het Keuzedocument Omgevingsvisie. De vergadering van de commissie Mobiliteit en Energie start 3 september om 18.00 uur. De commissie Bestuur Financien en Economie vergadert 10 september om 18.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen ook de ingekomen stukken en de begroting uit de commissie Welzijn Cultuur, Wonen en Leefbaarheid behandeld worden. De eerste Statenvergadering vindt plaats op 24 september.

De vergaderingen vinden plaats in het provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen. U bent van harte welkom de vergaderingen te volgen via onze 'live' stream of vanaf de publike tribune in het provinciehuis.