Ziekenhuizen willen zorg Oost-Groningen toegankelijk houden

De Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal gaan samen aan de slag met een plan van aanpak voor de toekomst. In dit plan geven de ziekenhuizen aan hoe zij voor het gebied Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe aan de toekomstige zorgvraag tegemoet denken te komen. De ziekenhuizen maken het plan op basis van het onderzoeksrapport "Zorglandschap Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe, Ontwikkelingen in de zorgvraag en het speelveld tot 2035". Het plan van aanpak moet in maart 2011 klaar zijn.

De Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal gaan samen aan de slag met een plan van aanpak voor de toekomst. In dit plan geven de ziekenhuizen aan hoe zij voor het gebied Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe aan de toekomstige zorgvraag tegemoet denken te komen. De ziekenhuizen maken het plan op basis van het onderzoeksrapport "Zorglandschap Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe, Ontwikkelingen in de zorgvraag en het speelveld tot 2035". Het plan van aanpak moet in maart 2011 klaar zijn.

Veranderende zorgvraag

Het plan van aanpak is noodzakelijk, omdat de zorgvraag in Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe door toenemende vergrijzing en bevolkingskrimp verandert, zowel in omvang als de aard van de zorg. Men verwacht bijvoorbeeld een kleine groei in de vraag naar kindergeneeskunde en een sterke toename van de vraag naar zorg bij specialismen, zoals interne geneeskunde. De ziekenhuizen willen ervoor zorgen dat kwalitatief goede zorg toegankelijk blijft voor de inwoners van deze regio.

Het onderzoek

Het onderzoeksrapport brengt, naast een inventarisatie van de zorgvraag, ook in beeld wat de eisen en wensen zijn, waar beperkingen zijn en waar kansen liggen voor de zorg. Daarbij is onderscheid gemaakt in zeven zorgdomeinen: spoedeisende hulp, intensive care, verloskunde, niet spoedeisende (electieve) zorg, chronische zorg en oncologische zorg. Bovendien is voor deze zorgdomeinen een afweging gemaakt of het goed zou zijn om de zorg te centraliseren, omdat de kwaliteit daarbij gebaat is, of dat het beter is de zorg te decentraliseren en dichtbij de patiƫnt te houden of te brengen.

Uitwerking in plan van aanpak

De volgende stap is het opstellen van het plan van aanpak. Omdat de zorgdomeinen niet los van elkaar kunnen worden gezien gaan de ziekenhuizen hier samen mee aan de slag. Daarbij zoeken ze ook afstemming met de eerstelijnszorg en met de topklinische voorzieningen in de stad.

Stuurgroep

Als het plan van aanpak klaar is, wordt het voorgelegd aan een stuurgroep bestaande uit de provincie Groningen, Menzis en de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zorgbelang Groningen is betrokken als adviseur voor inbreng vanuit de patiĆ«nten. De provincie Groningen is voorzitter van de stuurgroep.