Zeventig controles tijdens handhavingsactie in natuurgebieden

Bij een grootscheepse handhavingsactie in natuurgebieden op zaterdag 5 september zijn zeventig controles uitgevoerd. De controles werden geleid door de provincie Groningen en vonden plaats in het Lauwersmeer, het Zuidlaardermeer, het Oldambtmeer en andere wateren in Oost-Groningen. 

Boetes

Er is tweemaal een boete uitgeschreven voor vissen zonder vergunning, op een totaal van 58 visserijcontroles. Rond het Lauwersmeer werd op drie plaatsen afval gevonden dat illegaal was gedumpt. Ook was er sprake van twee snelheidsovertredingen en waren tweemaal mensen beschermd natuurgebied binnengevaren. In Oost-Groningen zagen opsporingsambtenaren een tent staan, bewoond door een zwerver. Rond het Zuidlaardermeer verstoorden allerlei loslopende honden het natuurgebied.

Stroperij

De controle was specifiek gericht op visstroperij, maar er werd ook gekeken naar andere natuur- en milieuovertredingen in het buitengebied. De provincie voerde de controles samen uit met de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van andere organisaties. Er werd gecontroleerd vanaf de wal en op het water op overtredingen van de visserijwet en het binnenvaartpolitiereglement (BPR), op zaken als snelvaren en het vaarbewijs.

Samenwerking

Het ging om een gecoördineerde handhavingsactie die was georganiseerd door de provincie Groningen. Aan de actie deden verder de politie Eenheid Noord-Nederland, de Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe, de FUMO (milieudienst Fryslân) Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer en het Groninger Landschap mee. Zij spreken van een geslaagde samenwerking, die ze in de toekomst willen herhalen.

Overeenkomst

Gedeputeerde Henk Staghouwer was aanwezig bij een deel van de controle. Eerder dit jaar ondertekende hij namens de provincie Groningen een handhavingsconvenant tussen de politie, overheden en natuurorganisaties. 'Maar het gaat uiteindelijk om de praktijk. Je moet laten zien dat je er bent, als bevoegd gezag', aldus Staghouwer.