Zeven ton voor hightechprojecten

Drie hightechprojecten krijgen in totaal zo'n 7 ton van de provincie Groningen. Het gaat om het project Bio-TRIP en projecten van Algeacom en het bedrijf CROP-P.com. Het geld komt uit het Innovatief Actieprogramma 3. Met dit actieprogramma willen we Groningen goed als innovatieve regio in de markt zetten. Projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken en die een hoog vernieuwend karakter hebben komen in aanmerking voor een subsidie.

Drie hightechprojecten krijgen in totaal zo'n 7 ton van de provincie Groningen. Het gaat om het project Bio-TRIP en projecten van Algeacom en het bedrijf CROP-P.com. Het geld komt uit het Innovatief Actieprogramma 3. Met dit actieprogramma willen we Groningen goed als innovatieve regio in de markt zetten. Projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken en die een hoog vernieuwend karakter hebben komen in aanmerking voor een subsidie.

Bio-TRIP

Het project Bio-TRIP onderzoekt of het haalbaar is op het Suikerunieterrein in Hoogkerk één of meerdere industriële installaties te bouwen waarmee organische reststromen worden omgezet naar natuurlijke, afbreekbare stoffen, ook wel biopolymeren (PHA’s) genoemd. Biopolymeren kunnen worden verwerkt tot hoogwaardige eindproducten zoals garens of bestanddelen voor farmaceutische producten. Het project krijgt 124.090,- euro uit het Innovatief Actieprogramma.

Algaecom

Algaecom teelt algen die tot olie worden geperst. Op de locatie van Icopal aan het Hoendiep in Hoogkerk wordt het productieproces vergroend door inpassing van duurzame algenolie in bitumenproducten zoals dakbedekking en geluidsisolatie. Algaecom ontvangt 84.800,- euro.

CROP-R.com

CROP-R.com gaat een wereldwijd agri-netwerk opzetten voor de opslag van teeltgegevens. Partijen in de agrarische sector kunnen de opgeslagen gegevens gebruiken voor koppeling met zogenaamde sensordata en adviesmodules. CROP-R krijgt een bijdrage van 124.919,- euro.