Zeven sollicitanten voor Pekela

Er hebben zeven personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Pekela. In juni 2020 gaf de gemeenteraad van Pekela aan dat ze zelfstandig willen blijven. Daarna is de procedure gestart om een burgemeester te vinden die door de kroon benoemd wordt. Tijdens de openbare raadsvergadering op 24 november 2020 is het profiel vastgesteld en sollicitanten hadden drie weken de gelegenheid om te solliciteren.

Selectieprocedure

Nu start de selectieprocedure. De commissaris van de Koning maakt een selectie op basis van de binnengekomen brieven en CV's, vraagt inlichtingen op en voert gesprekken met kandidaten. Op basis daarvan bepaalt hij welke kandidaten naar zijn oordeel benoembaar zijn. De commissaris gaat vervolgens in gesprek met de vertrouwenscommissie uit de raad van Pekela over de lijst met kandidaten. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een selectie van kandidaten en komt met een verslag van bevindingen aan de raad. In dat verslag komt ook de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te staan.

Waarnemer

Jaap Kuin is sinds november 2015 waarnemend burgemeester. Hij blijft burgemeester tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. Naar verwachting is dat halverwege 2021.