Zeven rijksmonumenten krijgen subsidie van provincie

De provincie draagt financieel bij aan de restauratie en herbestemming van zeven Groninger rijksmonumenten. In totaal wordt er meer dan 910.000 euro subsidie toegekend. Sinds 2012 bepalen provincies welke rijksmonumenten een subsidiebijdrage krijgen.

Zeven monumenten

De volgende rijksmonumenten kunnen subsidie tegemoet zien:

  • de molen Hollands Welvaart in Mensingeweer (60.623 euro), voor onder meer metsel- en voegwerk en herstel van de wieken;
  • de Pelsterkerk in Groningen (64.778 euro), voor onder meer restauratie aan het dak;.
  • de boerderij aan de Borgerweg 3 in Sellingen (77.099 euro), voor algehele restauratie;
  • de schuur van de boerderij aan de Raadhuiskade 71 in Wildervanck (102.387 euro), voor een opknapbeurt, zodat deze in de toekomst een nieuwe bestemming kan krijgen;
  • de Van Oeckelenorgel Garsthuizen in Oldenzijl (111.005 euro), voor onder meer het herstel van de mechaniek en pijpen;
  • likeurfabriek Phaff in Winschoten (320.000 euro), voor de ombouw naar een hotel voor jongeren met een beperking, waarbij de authentieke industriĆ«le inrichting zoveel mogelijk wordt behouden;
  • de kerk van Harkstede (181.789 euro), voor de restauratie van het interieur.

Subsidieregeling

Het geld komt uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG), een subsidieregeling die eind vorig jaar door de provincie in het leven is geroepen. Twee keer per jaar sluit de inschrijving, waarna bekendgemaakt wordt welke project in de provincie een bijdrage krijgt.