Zeven belangstellende partijen voor regeling Snel internet Groningen

Zeven partijen hebben ingeschreven op de regeling 'Snel internet Groningen', bedoeld voor de aanleg van snelle internetverbinding in onze provincie. Op 21 december is de inschrijftermijn voor het indienen van voorlopige aanvragen voor de regeling gesloten.

Bedrijven en bewonerscoöperaties

De inschrijvingen komen van diverse bedrijven en bewonerscoöperaties. "Het aantal inschrijvingen, en de kwaliteit daarvan, toont aan dat we met deze regeling de goede weg zijn ingeslagen. Daarmee is dit een belangrijke stap in de richting van snel internet voor alle Groningers", zegt gedeputeerde Patrick Brouns, die verantwoordelijk is voor de regeling.

Definitieve aanvraag

De ingediende aanvragen worden op korte termijn gepubliceerd op de provinciale website. De komende zes weken krijgen bestaande marktpartijen de gelegenheid om aan te tonen dat zij in de gebieden die aangegeven zijn in de aanvragen, op eigen kosten een netwerk voor snel internet gaan aanleggen. Als deze periode voorbij is, kan de balans opgemaakt worden welke adressen definitief in aanmerking komen voor de provinciale regeling. Hierna kunnen de partijen die een voorlopige aanvraag hebben ingediend hun voorstellen verder uitwerken naar een definitieve aanvraag.

Aanleg netwerk

Naar verwachting wordt voor de zomer van 2017 bekend welke partijen uiteindelijk geld krijgen om een netwerk voor snel internet aan te leggen. Daarna worden in de twee jaar daarna de netwerken aangelegd en komt voor iedereen snel internet beschikbaar. Gedeputeerde Brouns realiseert zich dat dit ambitieus is, maar is er van overtuigd dat deze ambitieuze deadlines gehaald worden.

Programma's

Snel internet Groningen komt voort uit het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, Digitale Bereikbaarheid van de Economic Board Groningen en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. De provincie Groningen, de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben samen de ambitie dat voor eind 2018 alle Groningers snel kunnen internetten.