Zet zoogdieren in Groningen op de kaart!

Het project 'Zoogdierenatlas Groningen' is van start gegaan. De zoogdierenatlas laat zien waar verschillende zoogdieren in de diverse provincies leven. De komende tijd worden Nederlandse zoogdieren die in het wild leven in kaart gebracht. Zo ook in de provincie Groningen. Op deze manier wordt zichtbaar of bepaalde soorten hun leefgebied hebben uitgebreid of juist krimpt. Inwoners van Groningen kunnen de zoogdieratlas tot een succes maken door ogen en oren open te houden en eigen waarnemingen door te geven. Dus heeft u een dier gezien? Geef dit dan door op de site zoogdieratlas.nl.

Van konijn tot vleermuis

Het in kaart brengen van de waarnemingen van Groninger zoogdieren geeft een goed beeld van hun verspreiding. Het is vooral interessant om te weten waar de bijzondere diersoorten zoals de bever, de das en de vleermuizen leven. Maar ook de meer alledaagse diersoorten zoals het konijn, de vos en de ree zijn waardevol voor de atlas. De site geeft ook achtergrondinformatie over de zoogdieren.
In 2011 moet de digitale zoogdierenatlas van Nederland compleet zijn. Dan moet inzichtelijk zijn waar de verschillende zoogdieren zitten, hoe het met ze gaat en op welke manier we ze het beste kunnen beschermen. 

Samenwerking

De zoogdierenatlas van Groningen is een samenwerking van de provincie Groningen, het Groninger Landschap, Landschapbeheer Groningen, de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeente Groningen en initiatiefnemer de Zoogdiervereniging.