Zes miljoen euro extra voor werkgelegenheid Eemsdelta en Zernike Campus

De provincie stelt 6 miljoen euro extra beschikbaar voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2015. Dit is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, de provincie, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het Ruimtelijk Economisch Programma en de Economic Board Groningen. De regeling is bedoeld om het bedrijfsleven in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen verder te ontwikkelen en de werkgelegenheid te behouden en te vergroten.

Veel belangstelling

Sinds de openstelling van de regeling in oktober 2014 is ongeveer 10 miljoen euro aan RIG-subsidies verleend. Tien bedrijven hebben inmiddels subsidie ontvangen, wat uiteindelijk naar verwachting 154 banen oplevert. In totaal is 40 miljoen euro beschikbaar. Het plafond van de RIG 2015 is inmiddels bijna bereikt, maar er is nog veel interesse in de regeling. Daarom is besloten tot het ophogen van het budget van de RIG 2015. Met de zes miljoen euro extra kunnen nieuwe bedrijven een beroep doen op de subsidie.

Faillisement

De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De provincie Groningen, het Rijk en de Economic Board Groningen stelden toen subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen.