Zes Groninger gemeenten krijgen rijkssubsidie voor aardgasvrije wijken

De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Oldambt en Pekela gaan met subsidie van het Rijk woonwijken aardgasvrij maken. De zes gemeenten zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als proeftuinen voor aardgasvrij wonen, als onderdeel van een speciaal rijksprogramma om kennis hierover verder te ontwikkelen en te delen. Er is in totaal 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken in heel Nederland.

Projecten

De zes gemeenten hebben elk een eigen project:

  • de gemeente Appingedam gaat aan de slag met warmtepompen op lucht;
  • de gemeente Delfzijl wil een gemeentedekkend warmtenet creëren vanuit restwarmte van de industrie;
  • de gemeente Groningen wil 20 volledig elektrische woningen realiseren;
  • de gemeente Loppersum maakt werk van een warmtenet en de combinatie van warmtepompen en collectieve warmte-koude-opslag-systemen;
  • de gemeente Oldambt richt zich op biogas;
  • de gemeente Pekela wil 50 procent op gas besparen.

Diversiteit en innovatie

'We zijn heel blij dat er in Groningen zoveel ingediende plannen geselecteerd zijn', aldus gedeputeerde Nienke Homan. 'Ik ben vooral tevreden met de diversiteit van de pilots, er zitten echt vernieuwende projecten bij. Omdat de pilots zowel in de stad als in de dorpen worden uitgevoerd kunnen we er veel van leren en kopiëren naar andere wijken en dorpen'.

Kennis- en leerprogramma

Voor alle gemeenten in Nederland is een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Mogelijk wordt er de komende jaren opnieuw een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hierover wordt door het kabinet besloten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord.