Zes gemeenten krijgen bijdrage voor energiebesparing woningen

De gemeenten De Marne, Slochteren, Appingedam, Bedum, Winsum en Stadskanaal ontvangen elk 20.000,- euro van de provincie Groningen uit het programma Helpende Hand. De provincie geeft financiële ondersteuning aan lokale projecten om de particuliere woningeigenaren aan te zetten om energiebesparende maatregelen in de eigen woning te nemen.

 

De gemeenten De Marne, Slochteren, Appingedam, Bedum, Winsum  en Stadskanaal ontvangen elk 20.000,- euro van de provincie Groningen uit het programma Helpende Hand. De provincie geeft financiële ondersteuning aan lokale projecten om de particuliere woningeigenaren aan te zetten om energiebesparende maatregelen in de eigen woning te nemen.

Verbetering energielabels

De volgende zes projecten kunnen een bijdrage van de provincie tegemoet zien:

  • De Marne wil met het project SLIM Wonen in De Marne lokale bedrijven informeren over energiebesparende maatregelen en hen uitnodigen om samen activiteiten op te zetten, zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten, het samenstellen van folders en een nieuwsbrief. De gemeente wil in drie jaar 102 woningen met twee stappen op het energielabel verbeteren.
  • Het project Duurzaam Wonen Slochteren heeft als doel om binnen anderhalf jaar vijf woningeigenaren in vijf straten aan het project te laten deelnemen. Slochteren wil 25 woningen met tenminste twee stappen op het energielabel omhoog laten gaan.
  • Appingedam gaat met het project Energiebesparing in de bestaande particuliere woningen in de wijk Opwierde-Zuid in twee jaar 25 woningen met twee energielabels verbeteren. Ook zijn er maatregelen om 50 tot 75 woningen energiezuiniger te maken.
  • Het doel van het project Beter wonen in Bedum is lokale bedrijven informatie te geven over onder andere SLIM Wonen met Energie. Verder worden er verschillende activiteiten voor particuliere woningeigenaren georganiseerd. In drie jaar moeten 218 woningen met twee stappen op het energielabel zijn verbeterd.
  • Winsum gaat samen met het platform Samen Duurzaam en het Informatiepunt Duurzaam Bouwen onder andere particuliere woningeigenaren en lokale bedrijven informeren over energiebesparende maatregelen. Met het project Warm Wonen in Winsum is de gemeente van plan in drie jaar 126 woningen met tenminste twee stappen op het energielabel omhoog te laten gaan.
  • Alles op het gebied van energiebesparende maatregelen in één loket onderbrengen. Dat wil Stadskanaal met het project Lokaal Consortium bereiken. Zo kunnen woningeigenaren bijvoorbeeld een duurzaamheidslening ontvangen of subsidie krijgen voor adviezen over energiebesparing. In drie jaar wil de gemeente honderd woningen met twee energielabels verbeteren.