Zelfrijdende busjes op proef in Eemshaven en Loppersum

In de Eemshaven en Loppersum wordt vanaf half mei geëxperimenteerd met zelfrijdende busjes. De proeven komen voort uit de plannen van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân om van het Noorden een testgebied voor zelfrijdend vervoer te maken. Meerdere partijen hebben inmiddels aangegeven bij te willen dragen aan de twee experimenten. Hiervoor wordt op vrijdag 21 april in de Eemshaven symbolisch een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Eemshaven

De zelfrijdende busjes in de Eemshaven gaan in een afgeschermd gebied rijden. Er vinden proeven plaats met voertuigen van verschillende leveranciers. Zo wordt er getest met het rijden onder verschillende weersomstandigheden. Met behulp van een simulator worden nieuwe proeven voorbereid en kunnen verschillende verkeersituaties worden nagebootst. Het eerste voertuig wat in de Eemshaven wordt getest is van leverancier EasyMile.

Loppersum

Het voertuig van EasyMile wordt tijdens de testperiode ook een aantal keren naar de testomgeving gebracht van 5Groningen, dat experimenteert met 5G-techniek, op het Zerniketerrein. Later dit jaar worden deze tests ook in een praktijkomgeving in Loppersum uitgevoerd. Daarmee is Loppersum de eerste plek in Europa, waar op deze manier wordt getest met een combinatie van zelfrijdend vervoer en 5G-techniek. De 5G-techniek kan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer sterk versnellen.

Proefregio

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe tekenden september vorig jaar samen met de gemeente Ooststellingwerf een intentieverklaring, om van Noord-Nederland een proefregio voor zelfrijdend vervoer te maken. Toen werd ook de eerste proef uitgevoerd in Appelscha. De drie provincies en de gemeente Ooststellingwerf zien zelfrijdend vervoer als een slimme, veilige en schone vorm van openbaar vervoer, die inwoners en voorzieningen op het platteland met elkaar verbindt. Het vergroot de sociale mobiliteit en draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland.

Slim en groen

De provincie Groningen zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken. Zelfrijdend vervoer is schoon, doordat de voertuigen elektrisch zijn. Verder ziet de provincie zelfrijdend vervoer als een slimme manier om krimpgebieden leefbaar te houden.