Zelfevaluatie-instrument kwaliteitscriteria beschikbaar

Gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties kunnen vanaf 13 januari 2011 met het landelijke zelfevaluatie-instrument kwaliteitscriteria voor zichzelf bekijken of hun organisatie al voldoet aan de KPMG-kwaliteitscriteria. Bepaalde taken op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving worden in de toekomstige Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Groningen ondergebracht. Daarnaast blijft een aantal taken mogelijk in uitvoering bij de gemeente. Dit instrument kan worden ingevuld om te kijken waar organisaties staan.

Gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties kunnen vanaf 13 januari 2011 met het landelijke zelfevaluatie-instrument kwaliteitscriteria voor zichzelf bekijken of hun organisatie al voldoet aan de KPMG-kwaliteitscriteria. Bepaalde taken op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving worden in de toekomstige Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Groningen ondergebracht. Daarnaast blijft een aantal taken mogelijk in uitvoering bij de gemeente. Dit instrument kan worden ingevuld om te kijken waar organisaties staan.

Evaluatie Groningse maat

In de 'Tussenrapportage fasen 1 en 2 RUD Groningen' zijn de 23 gemeenten en de provincie getoetst aan de Groningse maat. De Groningse maat is een aanpassing van de KPMG-kwaliteitscriteria aan de Groningse situatie.
De projectgroep RUD gaat het landelijke zelfevaluatie-instrument kwaliteitscriteria eerst toepassen voor de gemeenten Groningen en Stadskanaal en de provincie. Dat gebeurt op korte termijn. De resultaten daarvan worden vergeleken met de resultaten van de toets in de Tussenrapportage. Op basis van die vergelijking doet de projectgroep aanbevelingen voor de toepassing van het instrument in onze provincie.

Meer informatie kunt u krijgen bij de twee projectdeskundigen in de kerngroep RUD: