Zeldzame witoogeend in Lauwersmeer

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van Europa. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. De vogel heeft momenteel een bedreigde status.

 

In het Lauwersmeergebied en Lauwersoog zien vogelaars al een paar dagen een witoogeend rondzwemmen. De witoogeend is de zeldzaamste duikeend van Europa. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. De vogel heeft momenteel een bedreigde status.

Schuw

Het is heel bijzonder om een witoogeend te spotten. Op zich kan het hele jaar door in ons land wel eens een exemplaar voorkomen, maar de vogel is behalve erg zeldzaam, ook heel schuw en moeilijk te herkennen.

Hybride eenden

Bovendien wil een witoogeend het nog wel eens aanleggen met een kuifeend of tafeleend. Daardoor ontstaan hybride eenden, die erg veel op een witoogeend kunnen lijken. Dat maakt herkenning er niet makkelijker op.

De witoogeend broedt vooral in Oost-Europa. Maar heel zelden broedt er een paartje in Nederland.