Zeldzame griel waargenomen in de Eemshaven

De griel is een vogel die in Nederland ronduit zeldzaam is en slechts als doortrekker heel af en toe in ons land opduikt. Een aantal vogelaars heeft de griel nu gespot op Schiermonnikoog en in de Eemshaven.

 

De griel is een vogel die in Nederland ronduit zeldzaam is en slechts als doortrekker heel af en toe in ons land opduikt. Een aantal vogelaars heeft de griel nu gespot op Schiermonnikoog en in de Eemshaven.

Zuid-Europa

In heel Europa gaat het slecht met de griel. Grielen komen nu nog voor in Spanje, Frankrijk en Portugal en de vogels broeden broedt vooral op open, nauwelijks begroeide terreinen. Hun nest is niet meer dan een kuiltje in de grond. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw broedt de griel niet meer in Nederland. Dat komt door toegenomen bebossing en beplanting van duinen en vergrassing van heideterreinen.

Ook de aantallen doortrekkers namen de afgelopen decennia af en de vogel komt nu eigenlijk in ons land niet meer voor. Heel af en toe wordt de vogel nog wel eens op de Veluwe of in de duinen gezien, maar nu dus ook een exemplaar in de Eemshaven.