Zeldzame grauwe gors bij Usquert

In de Uiterdijksche landen bij Usquert is de grauwe gors waargenomen. Een opvallende waarneming, want vroeger waren de klei-akkerbouwgebieden in de provincie Groningen nog bolwerken van dit bruine, onopvallende vogeltje.

 

In de Uiterdijksche landen bij Usquert is de grauwe gors waargenomen. Een opvallende waarneming, want vroeger waren de klei-akkerbouwgebieden in de provincie Groningen nog bolwerken van dit bruine, onopvallende vogeltje. 

Verdwenen

Inmiddels is de grauwe gors vrijwel totaal uit Nederland verdwenen. Veranderingen in de landbouw, waaronder intensivering van graslandgebruik en overgang van graanteelt op mais droegen bij aan de teloorgang van de grauwe gors. In Groningen wordt af en toe nog wel een exemplaar gezien. Bovendien moet de geïnteresseerde vogelaar wel goed kijken. Het is een onopvallend bruin gekleurd vogeltje, dat veel weg heeft van een gewone huismus. Zijn zang klinkt echter als een fragiel rinkelend deurbelletje. Daaraan is de grauwe gors waarschijnlijk nog het best te herkennen.