Zekerheid in zorg voor Groninger jeugd

De 23 Groninger gemeenten hebben op woensdag 5 november hun handtekening gezet onder contracten met de instellingen die de jeugdhulptaken gaan uitvoeren. Per 1 januari is 2015 is de jeugdzorg niet langer in handen van de provincie, maar van de gemeenten. Met de ondertekening is de jeugdzorg voor de Groninger gemeenten in 2015 gegarandeerd.

De 23 Groninger gemeenten hebben op woensdag 5 november hun handtekening gezet onder contracten met de instellingen die de jeugdhulptaken gaan uitvoeren. Per 1 januari is 2015 is de jeugdzorg niet langer in handen van de provincie, maar van de gemeenten. Met de ondertekening is de jeugdzorg voor de Groninger gemeenten in 2015 gegarandeerd.

Samen inkopen

De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk contracten afgesloten met de grotere aanbieders van jeugdhulp en jeugdzorg (omzet 2013 groter dan 100.000 euro). De kleinere aanbieders kunnen in 2015 op basis van een tarief declareren. De Groninger gemeenten kopen de jeugdzorg gezamenlijk in via het nieuwe Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). De gemeenten blijven wel ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp in de eigen gemeente.

Raad voor de Kinderbescherming

Gemeenten kunnen de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen als zij bij complexe gezinssituaties erover denken gedwongen hulp in te zetten. De afspraken over de samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties zijn in een samenwerkingscontract voor twee jaar vastgelegd.

Overdracht jeugdzorg

In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen afgesproken de overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. Dit is vastgelegd in het  Bestuursakkoord Jeugd 2013-2016. In het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen (TJGZ) werken bestuurders en medewerkers van gemeenten en zorginstellingen samen in diverse projecten aan dit doel.

Meer informatie op www.tjzg.nl. TJZG is ook te volgen op Twitter.