Zeeforellen losgelaten in Lauwersmeerdelta

Straks zwemt er misschien weer zeeforel in de Hunze. Onlangs lieten gedeputeerden Henk Staghouwer (provincie Groningen) en Johannes Kramer (provincie Fryslân) bij Esonstad Anjum duizend zeeforellen los in de Lauwersmeerdelta. Het is de bedoeling dat de vissen elk jaar weer terugkomen en via het Lauwersmeer de beken en rivieren opzwemmen om te paaien.

 

Straks zwemt er misschien weer zeeforel in de Hunze. Onlangs lieten gedeputeerden Henk Staghouwer (provincie Groningen) en Johannes Kramer (provincie Fryslân) bij Esonstad Anjum duizend zeeforellen los in de Lauwersmeerdelta. Het is de bedoeling dat de vissen elk jaar weer terugkomen en via het Lauwersmeer de beken en rivieren opzwemmen om te paaien.

Eerste stap

Het loslaten van de vissen en visbroed (jonge visjes) is een eerste stap in een groots project om de zeeforel hier weer te herintroduceren. Het project behelst ook het herstel en passeerbaar maken van de beken en waterlopen die naar de paaiplaatsen leiden. De initiatiefnemers van het project zijn Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, het Waterschap Noorderzijlvest, de Waddenvereniging en de Friese gemeente Dongeradeel.