Zeeforellen in het Lauwersmeer

Vrijdagochtend heb ik een aantal zeeforellen te water gelaten in het Lauwersmeer. Tenminste, het gebeurde in een sloot op Fries grondgebied, in Esonstad, die in directe verbinding staat met het Lauwersmeer. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer was er ook bij, net als Carla Alma van het waterschap.

 

Vrijdagochtend  heb ik een aantal zeeforellen te water gelaten in het Lauwersmeer. Tenminste, het gebeurde in een sloot op Fries grondgebied, in Esonstad, die in directe verbinding staat met het Lauwersmeer. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer was er ook bij, net als Carla Alma van het waterschap.
 
Het Lauwersmeer ligt precies tussen Groningen en Friesland in. Vandaar dat ook Kramer er bij was. De zeeforel wordt dus opnieuw ge├»ntroduceerd in het Lauwersmeer, met het idee dat als deze vis het daar goed doet, het ook goed gesteld is met de kwaliteit van het ecosysteem. Vroeger was de zeeforel een vis die in het Lauwersmeer en ook wel in Drentse beken voorkwam, maar door allerlei oorzaken ging dat over.
 
De zeeforellen blijven als het goed is twee jaar in zoet water. Dan trekken ze weg via openstaande sluizen naar zee. Twee jaar later komen ze dan terug om te paaien. En als dat lukt, komen volgende generaties ook terug, want zeeforellen paaien altijd in hun geboortestreek.
 
De dag ervoor, donderdag, was ik met zo'n 90 andere mensen op een symposium over natuurcompensatie in de Eemshaven. Er werd verteld wat tien jaar monitoring heeft opgeleverd van de natuurmaatregelen die in en rond de Eemshaven zijn getroffen in samenhang met de komst van nieuwe bedrijven.
 
Deze tien jaar monitoring heeft een enorme vracht informatie opgeleverd. Op www.alsdenatuuronsliefis.nl is daar van alles over te lezen. De algemene conclusie van dit alles is eigenlijk, zoals iemand van de Waddenvereniging zei: de natuur kan best wat hebben.
 
De natuur, kortom, is veerkrachtig. Vogels die uitwijken vanwege de bouw van een energiecentrale, komen na de bouw weer terug. En zeehonden hebben geen last van het gehei gehad.  Goed om te weten!