World Canals Conference 2011

Van 9 tot en met 24 september 2011 is De Wereld Kanalen Conferentie in Martiniplaza in Groningen. Op de conferentie staan de thema’s economie, ecologie, cultuurhistorie, infrastructuur en toerisme centraal. Doel van het congres is blijvende en meer aandacht te krijgen voor de waterinfrastructuur. Het accent van de conferentie ligt op de drie noordelijke provincies. De organisatie van de conferentie roept organisaties en belangengroepen op ideeën aan te leveren voor speciale bijeenkomsten of symposia tijdens de conferentie.

Van 9 tot en met 24 september 2011 is De Wereld Kanalen Conferentie in Martiniplaza in Groningen. Op de conferentie staan de thema’s economie, ecologie, cultuurhistorie, infrastructuur en toerisme centraal. Doel van het congres is blijvende en meer aandacht te krijgen voor de waterinfrastructuur. Het accent van de conferentie ligt op de drie noordelijke provincies. De organisatie van de conferentie roept organisaties en belangengroepen op ideeën aan te leveren voor speciale bijeenkomsten of symposia tijdens de conferentie.

Programma

Diverse internationale en nationale specialisten komen op het congres spreken. Daarnaast staan er (deels varende) werkbezoeken aan kanalen en watergebonden erfgoed op het programma. In Fryslân komt nadrukkelijk het Friese Merenproject aan de orde. In Groningen ligt de nadruk op de veenkoloniale vaarwegen, de in 2009 geopende vaarroute Zuidlaardermeer - Oost-Groningen, het Van Starkenborghkanaal en het landschap. In Drenthe gaat de aandacht uit naar de historische vaarwegen en nieuwe verbindingen, zoals het Kanaal Erica-Ter Apel, een extra vaarverbinding met het Overijsselse en Duitse kanalenstelsel.

World Canals Conference

De World Canals Conference, een 23 jaar oud initiatief van British Waterways, kreeg brede navolging. In 2009 had de conferentie plaats in het Servische Novi Sad en in 2010 in het Amerikaanse Rochester. In 2012 en 2013 volgen Yangzin in China en Toulouse. De organisatie en realisatie van de World Canals Conference 2011 is in handen van het Projecteam WCC2011, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. De uitvoering van het congres is in handen van het Groningen Congresbureau.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over De Wereld Kanalen Conferentie op www.worldcanalsconference2011.nl. Daar vind je alle actuele ontwikkelingen, publicaties en acties rond de conferentie. Via de site kun je je ook aanmelden.