Wordt Lauwersmeergebied tweede Dark Sky Park van Nederland?

Voor het einde van de zomer wordt duidelijk of het Lauwersmeergebied het predicaat Dark Sky Park krijgt. De provincie Groningen en Staatsbosbeheer dienen daar deze week een aanvraag voor in. Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers 's nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Echte donkerte wordt steeds zeldzamer omdat overal in de Westerse wereld de nachtelijke verlichting toeneemt.

Lichtvervuiling

Nederland is een van de landen ter wereld met de meeste lichtvervuiling. Belangrijke nadelige gevolgen hiervan zijn onder meer dat de sterren steeds minder goed te zien zijn en dat mens en natuur er schade van ondervinden. Het Nationaal Park Lauwersmeer is een van de laatste plekken in ons land waar het nog echt donker wordt, waardoor hier 's nachts nog een heldere sterrenhemel te zien is. Om dit te koesteren en er meer mensen van te laten genieten, vragen de provincie en Staatsbosbeheer in opdracht van de Stuurgroep Lauwersmeer het predicaat aan.

Donker

Om het predicaat in de wacht te kunnen slepen zijn er twee voorwaarden van belang: het moet 's nachts donker genoeg zijn om veel sterren te kunnen zien en er moet voldoende aandacht zijn in het gebied voor het belang van donkerte. De provincie en de gemeenten hebben met beheerders en ondernemers in het gebied gekeken welke lichtbronnen er aangepakt kunnen worden. Daarnaast werkt de provincie, samen met Staatsbosbeheer, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en andere betrokkenen aan voorlichting en promotie.

Donkerste plekken op aarde

De provincie en Staatsbosbeheer dienen de aanvraag in bij de International Dark Sky Association (IDA) in de Verenigde Staten. De IDA heeft wereldwijd 34 natuurparken en -reservaten aangeduid als Dark-Sky locaties, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten. Wie weet wordt het Lauwersmeergebied dit jaar het tweede Dark Sky Park van Nederland. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschelling al het predicaat toegekend.

Stuurgroep Lauwersmeer

Het Dark Sky Park is een van de projecten van het uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014 - 2018 van de Stuurgroep Lauwersmeer, waarin de provincies Groningen en Frysl├ón en de gemeenten De Marne, Kollumerland en Dongeradeel samenwerken.