Woningcorporaties investeren 165 miljoen in krimpregio’s

De Groninger woningcorporaties gaan ongeveer 165 miljoen investeren in de bouw van zo'n 940 nieuwe huurwoningen in de krimpgebieden. Tegelijkertijd worden er in de periode 2014-2020 1620 sociale huurwoningen gesloopt. Dat staat in een sloopprogramma dat de corporaties samen met de provincie Groningen, de gemeente De Marne en de regio's Oost-Groningen en Eemsdelta hebben aangeboden aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

 

De Groninger woningcorporaties gaan ongeveer 165 miljoen investeren in de bouw van zo'n 940 nieuwe huurwoningen in de krimpgebieden. Tegelijkertijd worden er in de periode 2014-2020 1620 sociale huurwoningen gesloopt. Dat staat in een sloopprogramma dat de corporaties samen met de provincie Groningen, de gemeente De Marne en de regio's Oost-Groningen en Eemsdelta hebben aangeboden aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Nieuwe investeringen

Door het sloopprogramma kunnen de Groninger woningcorporaties aftrek krijgen voor de verhuurdersheffing. Deze wordt door het Rijk opgelegd aan corporaties wanneer zij lage huurprijzen hanteren. In totaal kunnen de Groninger corporaties een korting van 24 miljoen op de verhuurdersheffing tegemoet zien. Dat geld kunnen zij weer opnieuw investeren, zoals gebeurt met het bouwen van de 940 nieuwe huurhuizen. De nadruk ligt daarbij op kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Hiervoor zullen ook nog extra investeringen plaatsvinden.

Verhuurdersheffing

In de wet Maatregelen Woningmarkt is bepaald dat woningcorporaties per 1 januari 2014 een verhuurdersheffing moeten betalen over huren onder de 700 euro. Voor woningcorporaties in de krimpregio’s van Groningen, Zeeland en Limburg is een uitzondering gemaakt, omdat hier weinig mogelijkheden zijn om de huren te verhogen. De corporaties in deze gebieden kunnen een korting op deze heffing ontvangen van 15.000 euro per gesloopte woning. De uitzondering is in de regeling opgenomen na een intensief lobbytraject, waarbij door de krimpregio’s aandacht is gevraagd voor de specifieke opgave waar krimpregio’s voor staan en de negatieve gevolgen die de verhuurdersheffing daarbij heeft voor de investeringsruimte van deze corporaties.