Woensdag 13 juli informatiebijeenkomst herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

De provincie Groningen organiseert een informatiebijeenkomst over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 juli van 20.00 tot 22.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst is ook live te volgen via de website van de provincie Groningen, www.provinciegroningen.nl.

Toelichting op de herindeling

Gedeputeerde Brouns, wethouder Schroor van de gemeente Groningen, wethouder Verbeek van de gemeente Haren en wethouder Heidema van de gemeente Ten Boer geven een toelichting op de redenen voor herindeling, de stappen die hierbij horen en de rol die de gemeenten en de inwoners hierin spelen. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor bezoekers om de gedeputeerde en de wethouders vragen te stellen. Later deze zomer zijn in elke gemeente bijeenkomsten om met de inwoners inhoudelijk in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente. Verderop in het jaar organiseren de provincie en de gemeenten meer bijeenkomsten om inwoners te betrekken bij dit proces.

Herindelingsontwerp

Eind juni maakten Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bekend dat zij het wenselijk vinden dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente gaan vormen. De provincie wil het ontwerp voor de herindeling samen met de gemeenten opstellen en de inwoners actief informeren en inhoudelijk betrekken bij het proces.