Winschoterdiep voorlopig open van 7.00 uur tot 19.00 uur

Het Winschoterdiep is weer opengesteld voor scheepvaartverkeer. Schepen mogen echter alleen passeren zolang het licht is, tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Vaartuigen met een maximale breedte van 9.60 meter kunnen zonder problemen het Winschoterdiep op. Wanneer de schepen breder zijn, mogen ze niet dieper liggen dan 2,75 meter. Dit omdat er in het Winschoterdiep, ter hoogte van de Flensburgweg in Groningen, nog steeds grind op de bodem ligt.

 

Het Winschoterdiep is weer opengesteld voor scheepvaartverkeer. Schepen mogen echter alleen passeren zolang het licht is, tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Vaartuigen met een maximale lengte van 86 meter en een maximale breedte van 9.60 meter kunnen zonder problemen het Winschoterdiep op. Wanneer de schepen grotere afmetingen hebben, mogen ze niet dieper liggen dan 2,75 meter. Dit omdat er in het Winschoterdiep, ter hoogte van de Flensburgweg in Groningen, nog steeds grind op de bodem ligt.

Scheepvaarinspectie

Op dit moment wordt de ingestorte damwand hersteld en het grind uit het water gehaald. Zolang de werkzaamheden duren vaart de Scheepvaartinspectie mee, om de schepen bij dat deel van het kanaal te begeleiden en gevaarlijke situaties te voorkomen.